Κλινική Εξέταση

Το άτομα με Διαβήτη πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με τις ορθές και ισχύουσες ιατρικές πρακτικές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα:

  • μέτρηση ύψους, σωματικού βάρους και υπολογισμού του Δείκτη Μάζας Σώματος,
  • μέτρηση περιμέτρου μέσης,
  • μέτρηση σφύξεων και αρτηριακής πίεσης,
  • εξέταση κάτω άκρων για τη διάγνωση διαβητικής περιφερικής νευροπάθειας,
  • εξέταση κάτω άκρων για τη διάγνωση περιφερικής αγγειοπάθειας,
  • έλεγχο για τη διάγνωση νευροπάθειας αυτόνομης νευροπάθειας.

Βιβλιογραφία

Insulin administration. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S106-9.