Αιτιοπαθογένεια

 Τα Ισχαιμικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια οφείλονται σε:

  • απόφραξη μεγάλων αρτηριών από:

    - αθηρωματική πλάκα,
    - επικαθήμενο επί της πλάκας θρόμβο,
    - εμβολή πέραν της πλάκας ή του θρόμβου,

  • εμβολή από θρόμβους που σχηματίζονται στην αριστερά κοιλία,
  • έμφρακτα μικρών διατιτραινουσών αρτηριών (βοθριωτά - lacunar),
  • άλλη αιτιολογία,
  • απροσδιόριστη αιτιολογία.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Goetz CG. Textbook of clinical neurology. 3rd ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007.