Αντιμετώπιση

Στην οξεία φάση των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων εφαρμόζεται η συνήθης ιατρική πρακτική με ιδιαίτερη έμφαση στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου αίματος, με στόχο την αποφυγή υπογλυκαιμιών και υπεργλυκαιμικών καταστάσεων.
Η δευτερογενής πρόληψη μετά από πρώτο Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο βασίζεται στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου και συνέχιση της αντι-αιμοπεταλιακής αγωγής. Επί βλάβης των καρωτίδων αρτηριών και ανάλογα με το ποσοστό της στένωσης μετά από αγγειογραφία, ενδέχεται να αποφασισθεί αγγειοχειρουργική επέμβαση.

 

Αιτιοπαθογένεια

 Τα Ισχαιμικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια οφείλονται σε:

  • απόφραξη μεγάλων αρτηριών από:

    - αθηρωματική πλάκα,
    - επικαθήμενο επί της πλάκας θρόμβο,
    - εμβολή πέραν της πλάκας ή του θρόμβου,

  • εμβολή από θρόμβους που σχηματίζονται στην αριστερά κοιλία,
  • έμφρακτα μικρών διατιτραινουσών αρτηριών (βοθριωτά - lacunar),
  • άλλη αιτιολογία,
  • απροσδιόριστη αιτιολογία.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Goetz CG. Textbook of clinical neurology. 3rd ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007.

Γενικά

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι οξεία διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας. Τα ΑΕΕ διακρίνονται σε:

  • Ισχαιμικά (81%)
  • Αιμορραγικά (19%).

Το Ισχαιμικό Επεισόδιο που διαρκεί λιγότερο από 1 ώρα (κατ’ άλλους 24 ώρες) καλείται Παροδική Ισχαιμική Προσβολή (Transient Ischemic Attack - ΤΙΑ) και είναι ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για επακόλουθο επεισόδιο.

Βιβλιογραφία

Goetz CG. Textbook of clinical neurology. 3rd ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007.

Στατιστικά στοιχεία

Τα Ισχαιμικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στα άτομα με Διαβήτη εμφανίζονται με συχνότητα άνω του 4% , έναντι 2% στο γενικό πληθυσμό. Στις ηλικίες κάτω των 50 ετών είναι υπερ-τετραπλάσια. Στις γυναίκες με Διαβήτη στην προεμμηνοπαυσιακή περίοδο η συχνότητα των ισχαιμικών επεισοδίων είναι χαμηλή, αλλά μετά τη διακοπή της περιόδου αυξάνει τόσο, ώστε να είναι ίση ή και υψηλότερη εκείνης των ανδρών.
Τα αιμορραγικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια δεν είναι συχνότερα στα άτομα με Διαβήτη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
Η θνησιμότητα από Αγγειακό Εγκεφαλικό επεισόδιο ανέρχεται στο 20% επί διαβητικών, έναντι 10% στο γενικό πληθυσμό.

Βιβλιογραφία

Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.