Αντιμετώπιση

Στην οξεία φάση των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων εφαρμόζεται η συνήθης ιατρική πρακτική με ιδιαίτερη έμφαση στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου αίματος, με στόχο την αποφυγή υπογλυκαιμιών και υπεργλυκαιμικών καταστάσεων.
Η δευτερογενής πρόληψη μετά από πρώτο Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο βασίζεται στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου και συνέχιση της αντι-αιμοπεταλιακής αγωγής. Επί βλάβης των καρωτίδων αρτηριών και ανάλογα με το ποσοστό της στένωσης μετά από αγγειογραφία, ενδέχεται να αποφασισθεί αγγειοχειρουργική επέμβαση.