Γενικά

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι οξεία διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας. Τα ΑΕΕ διακρίνονται σε:

  • Ισχαιμικά (81%)
  • Αιμορραγικά (19%).

Το Ισχαιμικό Επεισόδιο που διαρκεί λιγότερο από 1 ώρα (κατ’ άλλους 24 ώρες) καλείται Παροδική Ισχαιμική Προσβολή (Transient Ischemic Attack - ΤΙΑ) και είναι ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για επακόλουθο επεισόδιο.

Βιβλιογραφία

Goetz CG. Textbook of clinical neurology. 3rd ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007.