Στατιστικά στοιχεία

Τα Ισχαιμικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στα άτομα με Διαβήτη εμφανίζονται με συχνότητα άνω του 4% , έναντι 2% στο γενικό πληθυσμό. Στις ηλικίες κάτω των 50 ετών είναι υπερ-τετραπλάσια. Στις γυναίκες με Διαβήτη στην προεμμηνοπαυσιακή περίοδο η συχνότητα των ισχαιμικών επεισοδίων είναι χαμηλή, αλλά μετά τη διακοπή της περιόδου αυξάνει τόσο, ώστε να είναι ίση ή και υψηλότερη εκείνης των ανδρών.
Τα αιμορραγικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια δεν είναι συχνότερα στα άτομα με Διαβήτη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
Η θνησιμότητα από Αγγειακό Εγκεφαλικό επεισόδιο ανέρχεται στο 20% επί διαβητικών, έναντι 10% στο γενικό πληθυσμό.

Βιβλιογραφία

Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.