Αντιμετώπιση

 Για την αντιμετώπιση της χρειάζεται καλός γλυκαιμικός έλεγχος, ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, οφθαλμολογικές παρεμβάσεις (φωτοπηξία με LASER, ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων).

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.