Διάγνωση

 Για τη διάγνωσή της απαιτείται τακτική παρακολούθηση από οφθαλμίατρο, σε μεσοδιαστήματα που καθορίζονται από την πορεία του Διαβήτη και τα κλινικά ευρήματα.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.