Αντιμετώπιση

 Για την αντιμετώπιση της χρειάζεται καλός γλυκαιμικός έλεγχος, ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, οφθαλμολογικές παρεμβάσεις (φωτοπηξία με LASER, ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων).

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.

Διάγνωση

 Για τη διάγνωσή της απαιτείται τακτική παρακολούθηση από οφθαλμίατρο, σε μεσοδιαστήματα που καθορίζονται από την πορεία του Διαβήτη και τα κλινικά ευρήματα.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.

Στατιστικά Στοιχεία

Αποτελεί τη συχνότερη μικροαγγειακή επιπλοκή του Διαβήτη, που εμφανίζεται σε ποσοστό έως και 80% των ατόμων με Διαβήτη, σε διαφορετικούς βαθμούς. Οδηγεί σε τύφλωση σε ποσοστό 6%. Προσβάλλει τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα των οφθαλμών.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.

Ταξινόμηση

 Διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Υποστρώματος. Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μικρο-ανευρυσμάτων, σκληρών και μαλακών εξιδρωμάτων, αιμορραγιών, κομβολογιοειδή διαμόρφωση των φλεβών και σχηματισμό αρτηριο-φλεβικών αναστομώσεων.
  • Παραγωγική. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η νέο-αγγείωση που δύναται να προκαλέσει ενδοϋαλοειδική αιμορραγία, η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και ενδεχομένως η τύφλωση.
  • Ωχροπάθεια. Πρόκειται για εστιακό ή διάχυτο οίδημα της ωχράς κηλίδας, συνοδευόμενο από μείωση της οπτικής οξύτητας.

 Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.