Στατιστικά Στοιχεία

Αποτελεί τη συχνότερη μικροαγγειακή επιπλοκή του Διαβήτη, που εμφανίζεται σε ποσοστό έως και 80% των ατόμων με Διαβήτη, σε διαφορετικούς βαθμούς. Οδηγεί σε τύφλωση σε ποσοστό 6%. Προσβάλλει τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα των οφθαλμών.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.