Ταξινόμηση

 Διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Υποστρώματος. Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μικρο-ανευρυσμάτων, σκληρών και μαλακών εξιδρωμάτων, αιμορραγιών, κομβολογιοειδή διαμόρφωση των φλεβών και σχηματισμό αρτηριο-φλεβικών αναστομώσεων.
  • Παραγωγική. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η νέο-αγγείωση που δύναται να προκαλέσει ενδοϋαλοειδική αιμορραγία, η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και ενδεχομένως η τύφλωση.
  • Ωχροπάθεια. Πρόκειται για εστιακό ή διάχυτο οίδημα της ωχράς κηλίδας, συνοδευόμενο από μείωση της οπτικής οξύτητας.

 Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.