Διάγνωση

Η εμφάνισή της διαπιστώνεται από την αυξημένη απέκκριση λευκωματίνης στα ούρα. Για να χαρακτηρισθεί η λευκωματουρία διαβητικής αιτιολογίας πρέπει να αποκλεισθεί η πιθανότητα να οφείλεται σε άλλα αίτια. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται κατ’ έτος, μαζί με παράλληλο έλεγχο της κρεατινίνης στον ορό και τον υπολογισμό της σπειραματικής διήθησης (e-GFR).

 Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.