Γενικά

 Ο Διαβήτης συνιστά την πρώτη αιτία τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας. Οι κύριοι παράγοντες που ενέχονται για την πρόκλησή του είναι η υπεργλυκαιμία και η αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση. Περίπου 20-30% των ατόμων με Διαβήτη θα εμφανίσει Διαβητική Νεφροπάθεια κατά την διάρκεια της ζωής του.

 Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.