Αυτόνομη Νευροπάθεια

 Είναι συνέπεια της προσβολής των νευρικών οδών που ελέγχουν ερεθίσματα που δεν υπόκεινται στον εθελούσιο έλεγχο του ανθρώπου. Ανάλογα με το προσβαλλόμενο όργανο, προσδιορίζεται περαιτέρω ο τύπος της νευροπάθειας. Επί προσβολής λ.χ. της καρδίας, καλείται Καρδιακή Αυτόνομη Νευροπάθεια. Μπορεί να εμφανίζεται με επεισόδια ορθοστατικής υπότασης, μη αύξησης του καρδιακού ρυθμού (σφυγμών) στην κόπωση, αδυναμία αισθήματος πόνου σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ανώδυνο έμφραγμα), κ.α. Η Αυτόνομη Νευροπάθεια μπορεί να ευθύνεται για ξηροδερμία ή αυξημένη έκκριση ιδρώτα, κατά τόπους ή σε όλο το σώμα, αδυναμία αντίληψης υπογλυκαιμίας, διαρροϊκές κενώσεις ή έντονη δυσκοιλιότητα, μεταβολές στην κινητικότητα του στομάχου (λ.χ. γαστροπάρεση), κ.α. 1.
Ειδικότερα για τα κάτω άκρα, μπορεί να εμφανιστεί είτε ως επώδυνη νευροπάθεια, είτε ως ανώδυνη. Κύριο χαρακτηριστικό της επώδυνης είναι το αίσθημα καύσους, μυρμηγκιάσματος, βάρους, κνησμού ή πόνου που μπορεί να αισθάνεται το άτομο με Διαβήτη και το οποίο υποχωρεί με λήψη αγωγής. Πρέπει να συνεξετάζεται η ύπαρξη αγγειοπάθειας. Η ανώδυνη νευροπάθεια έχει ως χαρακτηριστικό ότι ακόμα και αν τραυματιστεί το άτομο, δεν αντιλαμβάνεται τον πόνο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκπαιδεύεται η/ο ασθενής με νευροπάθεια στην πρόληψη των τραυματισμών 2-7.

Βιβλιογραφία

1. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.

2. Boulton AJ, Vinik AI, Arezzo JC, Bril V, Feldman EL, Freeman R, et al. Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2005;28(4):956-62.

3. Report and recommendations of the San Antonio conference on diabetic neuropathy. Consensus statement. Diabetes 1988;37(7):1000-4.

4. Katsilambros N. Atlas of the diabetic foot. 2nd ed. Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.

5. Jude EB, Spittle M, Connor H, Boulton AJ. The Diabetic Foot 1998. Diabet Med 1999;16(2):170-2.

6. Young MJ, Boulton AJ, MacLeod AF, Williams DR, Sonksen PH. A multicentre study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United Kingdom hospital clinic population. Diabetologia 1993;36(2):150-4.

7. Maser RE, Steenkiste AR, Dorman JS, Nielsen VK, Bass EB, Manjoo Q, et al. Epidemiological correlates of diabetic neuropathy. Report from Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study. Diabetes 1989;38(11):1456-61.