Παθοφυσιολογία

Η Διαβητική Νευροπάθεια μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους. Διακρίνεται σε συμμετρικές και μη νευροπάθειες, σε εστιακές και πολυεστιακές (υπό την έννοια ότι προσβάλει ένα ή περισσότερα σημεία του σώματος) και σε αισθητική κινητική μεικτή ή αυτόνομη ( υπό την έννοια του ότι προσβάλλονται νεύρα που ελέγχουν μη ενσυνείδητες λειτουργίες, όπως είναι λ.χ. η έκκριση ιδρώτα).

Βιβλιογραφία

1. Boulton AJ, Vinik AI, Arezzo JC, Bril V, Feldman EL, Freeman R, et al. Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2005;28(4):956-62.

2. Report and recommendations of the San Antonio conference on diabetic neuropathy. Consensus statement. Diabetes 1988;37(7):1000-4.

3. Katsilambros N. Atlas of the diabetic foot. 2nd ed. Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.

4. Jude EB, Spittle M, Connor H, Boulton AJ. The Diabetic Foot 1998. Diabet Med 1999;16(2):170-2.

5. Young MJ, Boulton AJ, MacLeod AF, Williams DR, Sonksen PH. A multicentre study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United Kingdom hospital clinic population. Diabetologia 1993;36(2):150-4.

6. Maser RE, Steenkiste AR, Dorman JS, Nielsen VK, Bass EB, Manjoo Q, et al. Epidemiological correlates of diabetic neuropathy. Report from Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study. Diabetes 1989;38(11):1456-61.

7. Boulton AJ, Malik RA, Arezzo JC, Sosenko JM. Diabetic somatic neuropathies. Diabetes Care 2004;27(6):1458-86.