Περιφερική Νευροπάθεια

Αυτού του τύπου η Νευροπάθεια καλείται περιφερική, λόγω της προσβολής των περιφερικών νεύρων του ανθρωπίνου σώματος. Συμπτώματά της μπορεί να είναι η μείωση της αντίληψης του πόνου, ιδίως στα κάτω άκρα, η καταστροφή της φυσιολογικής ανατομίας των αρθρώσεων των σφυρών και των ποδών, κ.α.

Βιβλιογραφία

Boulton AJ, Vinik AI, Arezzo JC, Bril V, Feldman EL, Freeman R, et al. Diabetic neuropathies: a statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2005;28(4):956-62.