Στατιστικά στοιχειά

Είναι παρούσα σε ποσοστό μέχρι και 90% των ασθενών με έλκη διαβητικών ποδών 1. Η Διαβητική Συμμετρική Πολύ-Νευροπάθεια προσβάλει περίπου το 10% των ατόμων με νέο-διαγνωσθέντα Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και το 40% των ατόμων με Διαβήτη συνολικά 2-4.

Βιβλιογραφία

1. Jude EB, Spittle M, Connor H, Boulton AJ. The Diabetic Foot 1998. Diabet Med 1999;16(2):170-2.

2. Young MJ, Boulton AJ, MacLeod AF, Williams DR, Sonksen PH. A multicentre study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United Kingdom hospital clinic population. Diabetologia 1993;36(2):150-4.

3. Maser RE, Steenkiste AR, Dorman JS, Nielsen VK, Bass EB, Manjoo Q, et al. Epidemiological correlates of diabetic neuropathy. Report from Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study. Diabetes 1989;38(11):1456-61.

4. Boulton AJ, Malik RA, Arezzo JC, Sosenko JM. Diabetic somatic neuropathies. Diabetes Care 2004;27(6):1458-86.