Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της Περιφερικής Αγγειακής Νόσου στο πλαίσιο του Σακχαρώδους Διαβήτη είναι επιτακτικής σημασίας για την πρόληψη των επιπλοκών που είναι πιθανότερο να επισυμβούν παρουσία της. Εκτός από τα μέτρα αύξησης της φυσικής δραστηριότητας (βάδιση), επιβάλλεται η φαρμακοθεραπεία με αντιαιμοπεταλιακά σκευάσματα (κλοπιδογρέλη, ασπιρίνη), η εντατικοποίηση της υπολιπιδαιμικής αγωγής κ.α. Οι ασθενείς με Διαβητική Περιφερική Αγγειακή Νόσο πρέπει να εκτιμώνται από ειδικούς προς εξέταση της αναγκαιότητας ειδικών χειρουργικών επεμβάσεων.