Γενικά

 Ως Διαβητική Περιφερική Αρτηριακή Νόσος ορίζεται η παρουσία των ακόλουθων αγγειακών νόσων σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.

  • Αρτηριακή Νόσος της εξωκρανιακής μοίρας των Καρωτίδων και των Σπονδυλικών Αρτηριών,
  • Αρτηριακή Νόσος Άνω Άκρων,
  • Νόσος Μεσεντερίων Αγγείων,
  • Νόσος Νεφρικών Αρτηριών,
  • Περιφερική Αγγειακή Νόσος Κάτω Άκρων,
  • Αρτηριακή Νόσος Πολλαπλών Αγγείων,
  • Ανευρύσματα της Κοιλιακής Αορτής και των κλάδων αυτής.

 

Βιβλιογραφία

1. Rooke TW, Hirsch AT, Misra S, Sidawy AN, Beckman JA, Findeiss L, et al. Management of patients with peripheral artery disease (compilation of 2005 and 2011 ACCF/AHA Guideline Recommendations): a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2013;61(14):1555-70.

2. Tendera M, Aboyans V, Bartelink ML, Baumgartner I, Clement D, Collet JP, et al. ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases: Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries: the Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2011;32(22):2851-906.