Στατιστικά στοιχεία

 Η συχνότητα της Περιφερικής Αγγειακής Νόσου των κάτω άκρων σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη έχει επιβεβαιωθεί με μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες, με επίπτωση που ανέρχεται στο 5,5% για άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και στο 13,6 % σε αυτά με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 1,2.
    Η Περιφερική Αγγειακή Νόσος από μόνη της, σπάνια αποτελεί την αιτία της δημιουργίας έλκους και Διαβητικού Ποδιού 3. Είναι παρούσα στο 1/3 περίπου των ελκών και συχνά είναι κύριος παράγοντας κινδύνου που συσχετίζεται με επαναλαμβανόμενο τραυματισμό 4,5.

Βιβλιογραφία

1. McAlpine RR, Morris AD, Emslie-Smith A, James P, Evans JM. The annual incidence of diabetic complications in a population of patients with Type 1 and Type 2 diabetes. Diabet Med 2005;22(3):348-52.

2. Selvin E, Erlinger TP. Prevalence of and risk factors for peripheral arterial disease in the United States: results from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2000. Circulation 2004;110(6):738-43.

3. Boulton AJ. The pathway to foot ulceration in diabetes. Med Clin North Am 2013;97(5):775-90.

4. Reiber GE, Vileikyte L, Boyko EJ, del Aguila M, Smith DG, Lavery LA, et al. Causal pathways for incident lower-extremity ulcers in patients with diabetes from two settings. Diabetes Care 1999;22(1):157-62.

5. Peters EJ, Armstrong DG, Lavery LA. Risk factors for recurrent diabetic foot ulcers: site matters. Diabetes Care 2007;30(8):2077-9.