Γενικά

Οι επιπλοκές του Διαβήτη είναι απόρροια των οργάνων που προσβάλλονται. Οι μεγαλύτερες σε ποσοστό επιπλοκές προέρχονται από τους οφθαλμούς και έπονται αυτές των νεφρών. Ο κύριος τρόπος πρόληψης είναι μέσω της καλής ρύθμισης του σακχάρου. Σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλοκές, επανασχεδιάζεται η φαρμακευτική αγωγή, οι στόχοι του σακχάρου αίματος και η προσέγγιση στον συνολικό τρόπο ζωής. Παραδείγματος χάριν, άτομα που έχουν μειωμένη όραση πρέπει να προμηθεύονται μετρητές σακχάρου ειδικού τύπου, άτομα με νευροπάθεια πρέπει να φορούν ειδικά υποδήματα, οι καρδιοπαθείς πρέπει να ακολουθούν ειδικά προγράμματα άθλησης και ούτω καθεξής2.
Οι επιπλοκές του Διαβήτη διακρίνονται στις μικροαγγειακές (Διαβητικη Νεφροπαθεια και Αμφιβληστροειδοπάθεια) και στις μάκροαγγειακές (στεφανιαία νόσος, θρομβοεμβολικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και περιφερική αποφρακτική αρτηριακή νόσος).

Βιβλιογραφία

1.  Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S81-90.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.