Αιτιοπαθογένεια

Επιβαρυντικά προγνωστικά σημεία για Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου είναι ο βαθμός υπεργλυκαιμίας, η αυξημένη τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και η συχνά συνυπάρχουσα διαβητική μυοκαρδιοπάθεια. Η τελευταία αποδίδεται στις μικρο-αγγειακές βλάβες του μυοκαρδίου, στην υπερτροφία των μυοκυττάρων, στην τοξικότητα των αυξημένων ελευθέρων λιπαρών οξέων, στην αυξημένη εναπόθεση AGEs και κολλαγόνου στο μυοκάρδιο και στη διάμεση ίνωση.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.