Αντιμετώπιση

Το Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου αντιμετωπίζεται κατά τις σύγχρονη ιατρική πρακτική με θρομβόλυση, χωρίς η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να αποτελεί αντένδειξη. Η άμεση χορήγηση ασπιρίνης έχει ιδιαίτερη αξία και πρέπει πάντα να γίνεται.
Η φαρμακευτική αγωγή εστιάζεται στη χρήση β-αποκλειστών, ανταγωνιστών του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτενσίνης, ασπιρίνης  και στατινών. Η γλυκαιμική ρύθμιση έχει επιτακτική θέση, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή υπογλυκαιμιών.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυτήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.