Διάγνωση

Η διάγνωση του Οξεός Εμφράγματος του Μυοκαρδίου βασίζεται στη λήψη του ιστορικού, στην κλινική εξέταση, στον εργαστηριακό (ιδιαιτέρως της τροπονίνης) και στον παρακλινικό έλεγχο(ηλεκτροκαρδιογράφημα). Όταν παρουσιάζεται ανάσπαση του διαστήματος ST στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, το έμφραγμα ορίζεται ως STEMI (ST Elevated Myocardial Infarction – ST ανεσπασμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου), στην αντίθετη περίπτωση ως NON-STEMI (non ST Elevated Myocardial Infarction – μη ST ανεσπασμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου). Όταν η τροπονίνη είναι αυξημένη στη δεύτερη περίπτωση διαγιγνώσκεται έμφραγμα, ενώ επί φυσιολογικής ασταθής στηθάγχη.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.