Γενικά

Το Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου οδηγεί σε υπερδιπλάσια θνητότητα στα άτομα με Διαβήτη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η θνησιμότητα κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά από αυτό είναι επίσης αυξημένη σε σχέση με τα άτομα χωρίς Διαβήτη, στις δε γυναίκες και στα άτομα με Διαβήτη τύπου 1 η πρόγνωση και οι επιπλοκές είναι δυσμενέστερες.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.