Διάγνωση

Η διάγνωση της Στεφανιαίας Νόσου γίνεται με την λήψη του ιστορικού, την κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας και με περαιτέρω διερεύνηση μερίμνει καρδιολόγου. Η σιωπηλή ισχαιμία αποδίδεται σε σημαντικό ποσοστό σε συνυπάρχουσα αυτόνομη νευροπάθεια, αν και μπορεί να εμφανίζεται και σε άτομα με Διαβήτη χωρίς νευροπάθεια του Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.