Στατιστικά στοιχεία

 Συνιστά την πρώτη αιτία θανάτου στα άτομα με Διαβήτη. Είναι 2-4 φορές συχνότερη στους άνδρες και 5 φορές στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η συχνότητά της συνολικά ανέρχεται στο 40-50%.

Βιβλιογραφία

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Για τη Διαχείρηση του Διαβητικού Ασθενούς. 2η ed. Αθήνα: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, 2013.

2. Standards of medical care in diabetes--2014. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S14-80.