Στατιστικά Στοιχεία

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 347 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν Σακχαρώδη Διαβήτη. Το 2004 υπολογίζεται ότι 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι κατέληξαν συνεπεία επιπλοκών υψηλής γλυκόζης νηστείας αίματος. Ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων καταγράφεται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (περισσότεροι από το 80% του συνόλου). Μέχρι το 2030, ο Σακχαρώδης Διαβήτης θα είναι η 7η αιτία θανάτου παγκοσμίως1.
Στον ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2009, ο επιπολασμός του διαγνωσμένου Σακχαρώδους Διαβήτη είναι περί το 8,6% στις ηλικίες 20-79 ετών. Εντούτοις, οι περισσότεροι Έλληνες ειδικοί θεωρούν ότι ανέρχεται (μαζί με τους μη διαγνωσμένους) στο 9-10% του γενικού πληθυσμού, δηλαδή περίπου στο 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Βιβλιογραφία

Organization WH. Diabetes Fact sheet N°312. Geneva, 2009.