Ταξινόμηση

 Η σύγχρονη ταξινόμηση του Σακχαρώδους Διαβήτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τύπου 1 (καταστροφή του β-κυττάρου, με συνήθως επακόλουθη ένδεια ινσουλίνης). Διακρίνεται στις εξής υποκατηγορίες:

       - Αυτοάνοσος Διαβήτης (5-10 % του συνόλου των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, παλαιότερα καλούμενος          ινσουλινο-εξαρτώμενος και νεανικός),
       - Ιδιοπαθής Διαβήτης (αγνώστου αιτιολογίας, χωρίς αυτοάνοσο υπόβαθρο).

  • Τύπου 2 (90-95 % των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, παλαιότερα καλούμενος μη ινσουλινο-εξαρτώμενος ή των ενηλίκων). Διακρίνεται στις εξής υποκατηγορίες:

       - με αντίσταση στην ινσουλίνη,
       - με σχετική έλλειψη ινσουλίνης (αρχικά και προοδευτικά ενδεχομένως και απόλυτη).

  • Άλλοι Ειδικοί τύποι Διαβήτη. Αυτοί είναι:

       - γενετικές ανωμαλίες β-κυττάρων [αναπτυσσόμενος στην ενήλικο ζωή Διαβήτης των Ενηλίκων - Maturity Onset                Diabetes of the Young (MODY), Σύνδρομο MELAS (mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic          acidosis,stroke-like syndrome)],

       - γενετικές διαταραχές στη δράση της ινσουλίνης [σπάνια νοσήματα, μεταλλάξεις του υποδοχέα της ινσουλίνης,                  Λεπρεχωνισμός (Leprechaunism) σύνδρομο Rabson-Mendenhall)],

       - διαταραχές της Εξωκρινούς Μοίρας του Παγκρέατος (παγκρεατίτιδα, τραυματισμοί, λοιμώξεις, παγκρεατεκτομή,           κακοήθεια, παγκρεατική ίνωση και λιθίαση),
       - ενδοκρινοπάθειες (υπερέκκριση ανεξαρτήτως αιτιολογίας αυξητικής ορμόνης, κορτιζόλης, γλυκαγόνης,          αδρεναλίνης),
       - φαρμακευτικής – χημικής αιτιολογίας (Vacor, πενταμιδίνη ενδοφλεβίως, γλυκοκορτικοειδή, νικοτινικό οξύ,          ιντερφερόνη, κ.α.),
       - λοιμώξεις (συγγενής ερυθρά, από coxsackie, από κυτταρομεγαλοϊο, από αδενοϊούς, από τον ιό της παρωτίτιδας),
       - σπάνιες μορφές ανοσολογικής αρχής (σύνδρομο stiff-man, έναντι υποδοχέων ινσουλίνης αντισώματα, λοιπά),
       - άλλα σχετιζόμενα σπάνια γενετικά σύνδρομα (σύνδρομα Down, Klinefelter, Turner, Wolfram, κ.α.).

  • Διαβήτης της Κύησης (οποιουδήποτε βαθμού διαταραχή της γλυκόζης με την έναρξη ή πρώτη διαπίστωση κατά τη διάρκεια της κύησης).

Βιβλιογραφία

1. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014;37 Suppl 1:S81-90.

2. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2004;27 Suppl 1:S5-S10.