Ορισμοί

Ιστορικά η υπογλυκαιμία ορίζεται ως:

  • τιμή σακχάρου αίματος < 45 mg/dl,
  • συμπτωματολογία υπογλυκαιμίας,
  • βελτίωση με τη διόρθωση της 1,2.

Η υπογλυκαιμία στα άτομα με Διαβήτη ορίζεται ως ακολούθως:

Σοβαρή υπογλυκαιμία

Είναι κατάσταση που απαιτεί βοήθεια τρίτου πρόσωπου, προκειμένου να χορηγήσει υδατάνθρακες, γλυκαγόνη ή να προβεί σε άλλες ενέργειες. Η μέτρηση του σακχάρου αίματος μπορεί να μην είναι δυνατή κατά την υπογλυκαιμία. Εντούτοις, η ανάκτηση απολεσθείσας φυσιολογικής νευρολογικής λειτουργίας είναι επαρκής απόδειξη ότι το γεγονός συνέβη.

Τεκμηριωμένη συμπτωματική υπογλυκαιμία

Ορίζεται ως η υπογλυκαιμία κατά την οποία τα τυπικά της συμπτώματα συνοδεύονται από καταγεγραμμένο σάκχαρο πλάσματος ≤ 70 mg/dL (≤3.9 mmol/L).

Ασυμπτωματική υπογλυκαιμία

Δεν συνοδεύεται από τα τυπικά συμπτώματα της υπογλυκαιμίας, αλλά το καταμετρημένο σάκχαρο πλάσματος είναι ≤ 70 mg/dL (≤3.9 mmol/L).

Πιθανή συμπτωματική υπογλυκαιμία

Ορίζεται ως η κατάσταση που τυπικά συμπτώματα της υπογλυκαιμίας δεν συνοδεύονται από καταγεγραμμένη τιμή γλυκόζης πλάσματος, αλλά ότι πιθανώς προκλήθηκε από γλυκόζη πλάσματος ≤ 70 mg/dL (≤3.9 mmol/L).

Ψευδο-υπογλυκαιμία

Είναι κατάσταση κατά την οποία το άτομο με διαβήτη αναφέρει κάποια από τα τυπικά συμπτώματα της υπογλυκαιμίας με συνοδό καταγεγραμμένη συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα > 70 mg/dL (> 3.9mmol/L), που όμως πλησιάζει στο αυτό το επίπεδο 3.

Βιβλιογραφία

1. Longo DL, Harrison TR. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York: McGraw-Hill, 2012.

2. Cecil RL, Goldman L, Schafer AI. Goldman's Cecil medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2012.

3. Seaquist ER, Anderson J, Childs B, Cryer P, Dagogo-Jack S, Fish L, et al. Hypoglycemia and diabetes: a report of a workgroup of the American Diabetes Association and the Endocrine Society. Diabetes Care 2013;36(5):1384-95.